Smart Search Title of the article PROPERTIES OF THE FLAME SPRAYING POLYMER COATINGS APPLIED USING VARIOUS COMBUSTIBLE MIXTURE
Authors

Belotsercovsky M.A., Dr. Techn. Sc., Associate Professor, Head of the Lab ″Gas-termal methods of hardening of machine parts″, Joint Institute of Mechanical Engineering National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

Chekulaev A.V., Researcher, Joint Institute of Mechanical Engineering National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

Sheleg V.K., Corresponding Member. NASB, Dr. Techn. Sc., professor, Head of the Department ″Engineering technology″, Belarusian National Technical University, Minsk, Republic of Belarus

Makarevich I.V., Master Student, Belarusian National Technical University, Minsk, Republic of Belarus

In the section TECHNOLOGICAL MECHANICS
Year 2015 Issue 1 Pages 25-29
Type of article RAR Index UDK 631.35 Index BBK  
Abstract The article presents the results of experimental studies of the properties of polymeric coatings obtained various flame-spraying methods. Changing the properties of the coatings with the change of the ratio of the volume of air and propane fuel mixture has been investigated. Maximum adhesion strength to the substrate and the lowest tension are registered in the coatings obtained by using the oxidative flame (air ratio and propane = 28 ... 30). Modification of polymer by additives of ultradisperse diamond-graphite particles reduces the effect of influence of the fuel mixture for coating adhesion. With the increase of the content of the oxidant in the composition of the fuel mixture torch observed increase in the size of supramolecular structures.
Keywords polymer coating, flame spraying, polymer powders, polymer cords, coating properties
  You can access full text version of the article.
Bibliography
 • Vityaz P.A., Jornik V.I., Belotserkovsky M.A., Levantsevich M.A. Povyshenie resursa tribosopryazhenii aktivirovannymi metodami injenerii poverhnosti [Improving resource of friction pairs by activated methods of surface engineering]. Minsk, Belarus. Navuka, 2012. 452 p.
 • Belotserkovsky M.A. Aktivirovannoe gazoplamennoe napylenie pokrytii poroshkami polymerov [Activated flame spraying with polymer powders]. Uprochnyayushhie tekhnologii i pokrytiya [Reinforcement technology and coatings], 2007, no. 6, pp. 19-23.
 • Belotserkovsky M.А. Vozmozhnye skhemy ispol'zovaniya sputnykh gazovykh potokov pri gazoplamennom napylenii pokrytij [Options schemes the use of cocurrent flows in flame spraying coatings]. Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov [Mechanics of machines, mechanisms and materials], 2014, no. 1(26), pp. 62-66.
 • Belotserkovsky M.А., Chekulaev V.А. Nanesenie pokrytij vysokoskorostnym gazoplamennym raspyleniem polimernykh shnurov [Coating of high-speed flame spray polymeric cords]. Uprochnyayushhie tekhnologii i pokrytiya [Reinforcement technology and coatings], 2009, no. 8, pp. 16-22.
 • Belotserkovsky M.А., Chekulaev А.V., Kukareko V.А. Tekhnologicheskie parametry gazoplamennogo napyleniya pokrytij termoplastichnymi polimerami [Technological parameters of flame spraying coatings with thermoplastic polymers]. Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov [Mechanics of machines, mechanisms and materials], 2009, no. 3, pp. 69-74.
 • Belotserkovsky M.А., Chekulaev А.V. Vliyanie rezhimov gazoplamennogo napyleniya polimernymi shnurami na svojstva formiruemykh pokrytij [Effect of flame spraying polymer cords on the properties of scoatings formed]. Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya V. Promyshlennost', Prikladnye nauki [Bulletin of Polotsk State University, Series B. Industry, Applied Science], 2014, no. 11, pp. 91-96.
 • Vityaz' P. А. [et al.]. Teoriya i praktika naneseniya zashhitnykh pokrytij [Theory and practice of application of protective coatings]. Minsk, Belarus. Navuka, 1998. 583 p.
 • Petrovicova E., Schadler L.S. Thermal Spraying of Polymers. International Materials Revue, 2002, no. 47(4), pp. 169-190.
 • Tsoj B., Kartashev E.M., Shevelev V.V. Prochnost' i razrushenie polimernykh plenok i volokon [Strength and fracture of polymer films and fibers]. Moscow, Khimiya, 1999. 496 p.
 • Ninburg А.K. Gazoplamennaya obrabotka metallov s ispol'zovaniem gazov-zamenitelej atsetilena [Flame treatment of metals using acetylene gas substitute]. Moscow, Mashinostroenie, 1976. 152 p.
 • Аverko-Аntonovich Yu.I. Metody issledovaniya struktury i svojstv polimerov: Uchebnoe posobie [Methods for studying the structure and properties of polymers: Textbook]. Kazan, KGTU, 2002. 604 p.
 • Belyj V.А., Dovgyalo V.А., Yurkevich O.R. Polimernye pokrytiya [Polymer coatings]. Minsk, Nauka i tekhnika, 1976. 416 p.