Smart Search Title of the article

PECULIARITIES OF CENTRIFUGAL INDUCTION MELTING OF TIN BRONZE WITH NANOSCALE ADDITIONS

Authors

BELOTSERKOVSKY Marat A., D. Sc. in Eng., Assoc. Prof., Head of the Laboratory of Gas-Thermal, Methods of Machine Components Hardening, Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KURILYONOK Artem A., Junior Researcher, Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ALEXANDROVA Vera S., Researcher, Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section MATERIALS SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING
Year 2018 Issue 4 Pages 79–85
Type of article RAR Index UDK 621.79:536.2 Index BBK  
Abstract

The article presents the physico-mathematical modeling of the dynamic effect of the melt on a nanoscale particle during the formation of coatings by induction centrifugal surfacing. The forces acting on the particle in the liquid melt during the isothermal holding under induction prismatic welding are determined. A dependence is obtained that determines the rate of displacement of nano-sized particles from the initial position in the liquid melt during surfacing of the coating. A method for the formation of coatings with nano-sized additives is developed by induction centrifugal surfacing, including preliminary preparation of the bronze charge. It is shown that the introduced nanoscale additive in an amount of 4 wt.% to the powdered charge of tin bronze, according to the proposed method, leads to its phase-structural transformations, which allows achieving higher anti-frictional properties of bronze, since a uniform distribution of the solid structural component throughout the whole coating is ensured. The detected factors lead to an increase in the tribotechnical properties of coatings — a reduction in the coefficient of friction with simultaneous increase in wear resistance and micro-hardening of coatings.

Keywords

induction surfacing, induction heating, bronze charge, nanoscale additives, dynamic action, antifriction coatings

   
Bibliography
 • Danilchenko B.V. Naplavka [Surfacing]. Kiev, Naukovaya Dumka Publ., 1983. 75 p.
 • Ryabtsev I.A. Induktsionnaya naplavka [Induction weld]. Remont. Vosstanovlenie. Modernizatsiya [Repair. Recovery. Modernization], 2005, no. 11, pp. 37–40.
 • Gafo Yu.N., Sosnovskij I.A. Thermal parameters for centrifugal induction sintering of powder coatings. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2009, vol. 48, no. 1–2, pp. 105–111.
 • Belyavin K.E., Sosnovskiy I.A., Khudoley A.L. Induktsionnyy nagrev v protsessakh tsentrobezhnogo naneseniya pokrytiy [Induction heating in the processes of centrifugal coating]. Vestnik fundomentalnykh issledovaniy [Bulletin of the Foundation for Fundamental Research], 2013, no. 3(36), pp. 70–87.
 • Babkin V.G., Terentev N.A., Perfileva A.I. Litye metallomatrichnye kompozity [Cast metal matrix composites]. Zhurnal Sibirskogo Federalnogo universiteta: Materialovedenie i tekhnologii [Journal of Siberian Federal University: Materials Science and Technology], 2014, vol. 4, no. 7, pp. 416–423.
 • Komarov A.I. Sintez nanostrukturirovannykh tugoplavkikh napolniteley, ikh vliyanie na strukturu i svoystva siluminov [Synthesis of nanostructured high-melting fillers, their influence on the structure and properties of silumins]. Perspektivnye tekhnologii [Advanced technologies], 2015, vol. 2, ch. 12, pp. 202–223.
 • Mikheev R.S., Chernyshova T.A. Alyumomatrichnye kompozitsionnye materialy s karbidnym uprochneniem dlya resheniya zadach novoy tekhniki [Alumoumatrix composite materials with carbide hardening for solving problems of new technology]. Moscow, Maska Publ., 2013. 356 p.
 • Sosnovskiy I.A., Gafo Yu.N., Kuznechik O.O., Klimenko S.E., Grudko I.I., Trembitskiy I.P. Ispolzovanie nanostrukturnykh modifikatorov pri induktsionnoy tsentrobezhnoy naplavke antifriktsionnykh pokrytiy [Use of nanostructured modifiers for induction centrifugal surfacing of antifriction coatings]. Sbornik materialov 2 Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Inzheneriya poverkhnostnogo sloya detaley mashin” [Proc. 2th International Scientific and Practical Conference “Engineering of the surface layer of machine parts”]. Minsk, 2010, pp. 49–51.
 • Vityaz P.A., Komarov A.I., Komarova V.I., Shipko A.A., Senyut V.T. Sozdanie nanosturirovannykh kompozitsionnykh modifikatorov dlya splavov alyuminiya [Creation of nanostructured composite modifiers for aluminum alloys]. Doklady NAN Belarusi [Reports of the National Academy of Sciences of Belarus], 2011, vol. 55, no. 5, pp. 91–96.
 • Landau L.D., Lifshits E.M. Teoreticheskaya fizika: Uchebnoe posobie. T. 6: Gidrodinamika [Theoretical physics: Textbook. Vol. 6: Hydrodynamics]. Moscow, Nauka Publ., 1986. 736 p.
 • Khodakov G.S., Yudkin Yu.P. Sedimentatsionnyy analiz vysokodispersnykh sistem [Sedimentation analysis of highly disperse systems]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1981. 496 p.
 • Yudin S.B., Levin M.M., Rozenfeld S.E. Tsentrobezhnoe lite [Centrifugal casting]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1972. 280 p.
 • Gulyaev B.B. Liteynye protsessy [Foundry processes]. Moscow, Mashgiz Publ., 1960. 416 p.
 • Lovshenko F.G., Lovshenko G.F. Zakonomernosti formirovaniya fazovogo sostava, struktury i svoystv mekhanicheski legirovannykh materialov [Regularities in the formation of the phase composition, structure, and properties of mechanically alloyed materials]. Mogilev, Belorussko-Rossiyskiy Universitet Publ., 2016. 420 p.
 • Lovshenko F.G., Lovshenko G.F. Kompozitsionnye nanostrukturnye mekhanicheski legirovannye poroshki dlya gazotermicheskikh pokrytiy [Composite nanostructured mechanically alloyed powders for gas-thermal coatings]. Mogilev, Belorussko-Rossiyskiy Universitet Publ., 2013. 215 p.