Smart Search Title of the article

DEVELOPMENT OF OPERATIONAL CARD OF ROLLER BRIQUETTE PRESSES TIRES

Authors

BAIUL Konstantin V., Ph. D. in Eng., Senior Researcher, Z.I. Nekrasov Iron & Steel Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VASHCHENKO Sergey V., Ph. D. in Eng., Senior Researcher, Z.I. Nekrasov Iron & Steel Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHUDYAKOV Alexander Yu., Ph. D. in Eng., Senior Researcher, Z.I. Nekrasov Iron & Steel Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section MECHANICAL-ENGINEERING COMPONENTS
Year 2019 Issue 1 Pages 30–36
Type of article RAR Index UDK 621.777.06: 622.788.32.083.133 Index BBK  
Abstract

The form of the operational card of the set of tires of a roller briquette press is proposed. A specific example shows application of the operating card for selecting rational briquetting modes and accumulating the actual data on the  modes and operating conditions of tires when briquetting a charge with varying physical and mechanical properties taking into account tires wear. The application of the created operational card is the basis for development of system of scheduled maintenance of the pressing equipment and rational methods of restoring working surfaces of the worn tires of the roller briquette presses.

Keywords

roller briquette press, tires, operational card

   
Bibliography
 1. Khudyakov A.Yu., Vashchenko S.V., Boyko M.N., Baiul  K.V., Semenov Yu.S. Teoreticheskie osnovy metodiki rascheta i  sostavleniya shikht s minimalnoy poroznostyu [Theoretical basis of a methodic of calculation and making up charges with minimum fractional void volume.]. Chernaya metallurgiya. Byulleten nauchno-tekhnicheskoy i ekonomicheskoy informatsii [Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific, technical and economic information], 2018, no. 7, pp. 23–32.
 2. Vashchenko S.V., Khudyakov A.Yu., Baiul K.V., Semenov Yu.S. Razrabotka nauchno-metodicheskogo podkhoda k vyboru sostava briketiruemoy shikhty i ee svoystv [Development of a  scientific and methodological approach to the choice of the composition of the briquetted charge and its properties]. Stal [Steel], 2018, no. 8, pp. 2–6.
 3. Vashchenko S.V., Maymur B.N., Petrenko V.I., Baiul K.V., Khudyakov A.Yu., Solodkaya N.A., Prokudina  E.B. Issledovanie usloviy i mekhanizmov formirovaniya prochnostnykh svyazey v  pressovkakh pri briketirovanii melkofraktsionnykh shikhtovykh materialov [Research of the conditions and mechanisms of strength formation in compacts during briquetting of fine-fraction materials]. Fundamentalnye i prikladnye problemy chernoy metallurgii [Fundamental and  applied problems of ferrous metallurgy], 2015, no. 30, pp.   347–362.
 4. Khudyakov A.Yu., Vashchenko S.V., Baiul K.V., Semenov Yu.S. Briketirovanie kaolinovogo syrya dlya proizvodstva kuskovogo shamota [Briquetting of kaolin raw materials for the production of lump chamotte]. Novye ogneupory [New refractories], 2018, no. 8, pp. 14–20.
 5. Maymur B.N., Khudyakov A.Yu., Petrenko V.I., Vashchenko  S.V., Baiul K.V. Briketirovanie metallurgicheskogo syrya. Aktualnost i puti razvitiya metoda [Briquetting the metallurgical raw materials. the actual continuity and development
  ways of  the method]. Chernaya metallurgiya. Byulleten nauchno-tekhnicheskoy i ekonomicheskoy informatsii [Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific, technical and economic information], 2016, no. 1, pp. 74–81.
 6. Maymur B.N., Petrenko V.I., Lebed A.T. Sovershenstvovanie konstruktsii i uluchshenie ekspluatatsionnykh kharakteristik valkovykh briketnykh pressov [Improving design and performance characteristics of roll briquetting presses]. Chernaya metallurgiya. Byulleten nauchno-tekhnicheskoy i ekonomicheskoy informatsii [Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific, technical and economic information], 2011, no. 12, pp. 67–71.
 7. Polzer G., Meissner F. Grundlagen zu Reibung und Verschleiß. Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig, 1983. 240 p.
 8. Polzer G. Untersuchungen über Zusammenhänge zwischen Reibung und Verschleiß, insbesondere zwischen Reibkraft und Materialverlusterscheinungen. Dissertation B. Karl-Marx-Stadt, 1973.
 9. Kragelskiy I.V., Dobychin M.N., Kombalov V.S. Osnovy raschetov na treniye i iznos [Fundamentals of friction and wear calculations]. Moscow, Mashinostroyenie Publ., 1977. 526 p.
 10. Burwell J.T., Strang C.D. On the Empirical Law of Adhesive Wear. Journal of Applied Physics, 1952, vol. 23, no. 1, pp. 18–28.
 11. Archard J. F. Contacts and rubbing of flat surface. Journal of  Applied Physics, 1953, vol. 24, no. 8, pp. 981–988.
 12. Zelentsov D.G., Solodkaya N.A. Modelirovanie korrozionnogo iznosa v izgibaemykh elementakh pri nalichii antikorrozionnykh pokrytiy [Modeling of corrosive wear in bending elements with anti-corrosion coatings]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii [Chemistry and chemical technology issues], 2001, no. 5, pp. 94–96.
 13. Dec R.T., Hryniewicz M., Komarek R.K. Testing the relative wear characteristics of different alloys for roller press forming elements. Proc. 30th Biennial Conference of the Institute for Briquetting and Agglomeration. Savannah, GA, 2007, vol. 30, pp. 130–139.
 14. Kim D.H., Lee Y., Yoo S.J., Choo W. Y., Kim B.M. Prediction of the wear profile of a roll groove in rod rolling using an incremental form of wear model. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2003, vol. 217, no. 1, pp. 111–126.
 15. Vorobey S.A. Prognozirovanie iznosa rabochikh valkov shirokopolosnogo stana goryachey prokatki [Prediction of wear of  work rolls of a wide-strip hot rolling mill]. Fundamentalnye i prikladnye problemy chernoy metallurgii [Fundamental and  applied problems of ferrous metallurgy], 2006, no. 12, pp. 213–220.
 16. Turk R., Fajfar P., Robič R., Peruš I. Prediction of Hot Strip Mill Roll Wear. Metalurgija, 2002, vol. 41, no. 1, pp. 47–51.
 17. Wang B. A simulation of roll wear in hot rolling processes. Master Thesis. Wollongong, 1996. 336 p.
 18. Spuzic S. Hot Rolling Mill Roll Wear — Some Aspects of High Temperature Abrasion. Ph.D. Thesis. Adelaide, 1996.
 19. Galakhar A.S., Daniel W.J., Meehan P.A. Prediction of Roll Profile Wear in the Cold Roll Forming Process. Key Engineering Materials, 2009, vol. 410–411, pp. 643–660.
 20. Stevens P.G. Increasing Work Roll Life by Improved Roll Cooling Practice. Journal of the Iron and Steel Institute, 1971, pp. 1–11.
 21. Baiul K.V., Petrenko V.I. Metod otsenki iznosa bandazhey valkovykh pressov na razlichnykh stadiyakh ikh ekspluatatsii [Method of estimation of tires wear of roll presses at different stages of their operation]. Fundamentalnye i prikladnye problemy chernoy metallurgii [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy], 2012, no. 26, pp. 270–281.
 22. Baiul K.V., Petrenko V.I. Metod otsenki vliyaniya iznosa bandazhey valkovykh pressov na tekhnologicheskie i energosilovye parametry briketirovaniya [Method for assessing the effect of wear of roller press tires on process and energy-power parameters of briquetting]. Fundamentalnye i prikladnye problemy chernoy metallurgii [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy], 2013, no. 27, pp. 266–274.
 23. Evstafev I.N. Organizatsiya sbora dannykh dlya vybora optimalnoy strategii upravleniya TOiR [Organization of data collection for choosing the optimal MRO management strategy]. Metallurg [Metallurgist], 2009, no. 3, pp. 30–33.
 24. Komonyuk O.V., Antonenko I.N. Informatsionnaya podderzhka upravleniya remontno-ekspluatatsionnoy deyatelnostyu [Information support for the management of maintenance activities]. Glavnyy inzhener [Chief engineer], 2007, no. 5, pp. 35–41.
 25. Yashchura A.I. Sistema tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta obshchepromyshlennogo oborudovaniya: spravochnik [Maintenance and repair system of general industrial equipment: guide]. Moscow, NTsENAS Publ., 2006. 360 p.