Smart Search Title of the article

TECHNOLOGICAL METHODS OF HYPERSONIC METALLIZATION WITH SPRAYING WIRES FROM DISSIMILAR METALS

Authors

BELOTSERKOVSKY Marat A., D. Sc. in Eng., Assoc. Prof., Head of the laboratory of Gas-Thermal Methods of Machine Components Hardening, Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section MATERIALS SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING
Year 2019 Issue 1 Pages 50–57
Type of article RAR Index UDK 621.793 Index BBK  
Abstract

The article presents the results of the study of hypersonic metallization (HM) process of coatings of dissimilar metals. The  methods for producing “steel – zinc” and “steel – bronze” pseudo-alloys using HM are defined. The  hardness and wear resistance of coatings obtained by spraying high-chromium steels of martensitic and austenitic grades are investigated.

Keywords

gas-thermal coatings, hypersonic metallization, pseudo-alloys, austenitic and martensitic steel grades

   
Bibliography
  1. Liao H.L., et al. Size distribution of particles from individual wires and the effects of nozzle geometry in twin wire arc spraying. Surface and Coatings Technology, 2005, vol. 200, no.   7, pp. 2123–2130.
  2. Vigilyanskaya N.V., Borisov U.S., Demyanov I.A. Gazotermicheskoe napylenie psevdosplavnykh pokrytiy (Obzor) [Thermal spraying of pseudo-alloy coatings (Overview)]. Avtomaticheskaya svarka [Automatic welding], 2012, no. 1, pp. 48–55.
  3. Belotserkovsky M.A., Sosnovskiy A.V., Pryadko A.S., Yalovik  A.P. Vybor tekhnologicheskikh parametrov protsessa naneseniya stalnykh pokrytiy metodom giperzvukovoy metallizatsii [Selecting the technological parameters of steel coatings formation by hypersonic metallization]. Mekhanika mashin, mekhanizmov i  materialov [Mechanics of machines, mechanisms and materials], 2015, no. 3, pp. 52–57.
  4. Belotserkovsky M.A., Yalovik A.P. Ispolzovanie giperzvukovoy metallizatsii pri remonte shtokov gidrotsilindrov [Using hypersonic metallization in the repair of hydraulic cylinder rods]. Sovremennye metody i tekhnologii sozdaniya i  obrabotki materialov. Kniga 2. Tekhnologiya i oborudovanie mekhanicheskoy i fiziko-tekhnicheskoy obrabotki [Modern methods and technologies for creating and processing materials. Book  2. Technology and equipment for mechanical and phy-
    sical-technical processing], 2016, pp. 29–33.
  5. Motyakhov M.F. Elektrodugovaya svarka metallov [Electric arc welding of metals]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1975. 232  p.
  6. Belotserkovsky M.A., Taran I.I., Kot P.I., Aleksandrova V.S. Tekhnologiya naneseniya polimernykh pokrytiy s povyshennymi gidrofobnymi svoystvami [Technology of application of polymer coatings with high hydrophobic properties]. Aktualnye voprosy mashinovedeniya [Topical issues of mechanical engineering], 2018, issue 7, pp. 357–359.
  7. Kukareko V.A., Grigorchik A.N., Belotserkovsky M.A., Sosnovskiy A.V. O prirode formirovaniya metastabilnoy austenitnoy struktury pri gazotermicheskom napylenii vysokokhromistoy stali martensitnogo klassa [Nature of formation of metastable austenitic structure during thermal spraying of high-chromium martensitic steel 95Cr18]. Uprochnyayushchie tekhnologii i  pokrytiya [Strengthening technologies and coatings], 2017, vol. 13, no. 7(151), pp. 318–322.
  8. Kukareko V.A., Belyy A.V., Belotserkovsky M.A., Grigorchik  A.N. Srtrukturno-fazovoe sostoyanie i iznosostoykost v  usloviyakh granichnogo treniya obrabotannykh ionami azota gazotermicheskikh pokrytiy iz staley razlichnykh klassov [Structural phase state and wear resistance under boundary friction of nitrogen-treated gas-thermal coatings of steels of various grades]. Trenie i  iznos [Friction and wear], 2015, vol. 36, no. 6, pp. 661–670.