Smart Search Title of the article

MODERN CONDITION, ANALYSIS OF WORK AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERMEDIATE RAIL FASTENINGS

Authors

BOСHKARYOV Dmitry I., Ph. D. in Eng., Assoc. Prof., Dean of the Civil Enginering Faculty, Belarusian State University of Transport, Gomel, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LAPUSHKIN Artem S., Assistant Lecturer of the Department “Design, Construction and Operation of Transport Facilities”, Belarusian State University of Transport, Gomel, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section TECHNICAL INFORMATION
Year 2019 Issue 2 Pages 85–92
Type of article RAR Index UDK 621.791.011 Index BBK  
Abstract

The object of the study is intermediate rail fastenings used to attach rails to sleepers. The monitoring of technical characteristics and economic indicators of structures of domestic and foreign production with the analysis of their work is given. An integrated approach to the study of rail fastenings as the part of the upper structure of the track is proposed and prospects for the development of fastening units using modern materials in their structures are determined.

Keywords

rail fastening, elastic elements, stresses in elastic fastenings, assembling cycle, curved track sections, axle loading, resistance to displacement of track, railroad gauge adjustment, temperature difference, contact interaction, current maintenance of track, system “design — technology — material”

   
Bibliography
 1. Ivanov P.S., Kulemin V.N., Rusin A.N. Relsovoe klemmno-boltovoe skreplenie [Rail terminal bolting]. Patent RF, no.   2112823, 1998.
 2. Antonov N.I., Karpushchenko N.I., Mikhin A.Ya., Otmakhov  V.A., Radygin Yu.N., Filatov P.P. Ustroystvo dlya krepleniya relsa k zhelezobetonnomu osnovaniyu [Device for rail fastening to  reinforced concrete base]. Patent RF, no. 2230146, 2003.
 3. Ivanashko D.N. Osobennosti soderzhaniya puti so skrepleniem ZhBR-65 [Features of maintenance of track with the fastening ZhBR-65]. Put i putevoe khozyaystvo [Railway track and facilities], 2008, no. 3, pp. 10–12.
 4. Aksenov Yu.N., Bogachev A.Yu., Kruglov V.M. Anker relsovogo skrepleniya [Rail fastening anchor]. Patent RF, no. 2278195, 2006.
 5. Pandrol. Featured Products & Services. Available at: http://www.pandrol.com/product/ (accessed 08 October 2018).
 6. Kruglov V.M., Aksenov Yu.N. Preimushchestva i sderzhivayushchie faktory rasshirennogo vnedreniya skrepleniya ARS [Advantages and constraints of the expanded implementation of the ARS fastening]. Nauka i transport [Science and transport], 2006, special issue, pp. 26–28.
 7. Filippov V.V., et al. Ustroystvo dlya krepleniya zheleznodorozhnogo relsa [Device for railway rail fastening]. Patent RB, no. 2137874, 1999.
 8. Company specification BCh 56.373-2017. Besstykovoy put. Optimalnye intervaly temperatur zakrepleniya relsovykh pletey na Belorusskoy zheleznoy doroge [Continuous welded rail. Optimal temperature ranges for fixing rail bars on the Belarusian railway]. Minsk, Belarusskaya zheleznaya doroga Publ., 2017.
 9. Nastechik M.P., Bondarenko I.A., Markul R.V. Issledovanie napryazhennogo sostoyaniya v elementakh uzla skrepleniya tipa KPP-5 pod deystviem podvizhnogo sostava [Investigation of stress state in the elements of rail fastenings, type КПП-5 under the influence of rolling stock]. Nauka i progress transporta. Vestnik Dnepropetrovskogo natsionalnogo universiteta zheleznodorozhnogo transporta [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, no. 2(56), pp. 146–155.
 10. Besterling V., Rademakher L. Sistema krepleniya relsa k osnovaniyu [Rail-to-base mounting system]. Patent RF, no. 2491382, 2013.
 11. Vossloh. Sélecteur de produits. Available at: https://www.vossloh.com/fr/produits-et-solutions/selecteur-de-produits/ (accessed 08 October 2018).
 12. Bochkaryov D.I., Kebikov A.A., Miroshnikov N.E., Polishchuk  V.P., Kazak P.M. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya konstruktsiy puti dlya metropolitena [Modern level and future trends of metro railway constructions]. Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov [Mechanics of machines, mechanisms and materials], 2012, no. 2(19), pp. 94–99.
 13. Khubertus Kh., et al. Kreplenie dlya relsa i sistema dlya zakrepleniya relsov [Rail mounting and rail fastening system]. Patent RF, no. 2372435, 2009.
 14. Kirilenkov S.S. Opyt ekspluatatsii skrepleniy Vossloh i Pandrol na Oktyabrskoy doroge [Operating experience of Vossloh and Pandrol bonds on October Railway]. Put i putevoe khozyaystvo [Railway track and facilities], 2015, no. 8, pp. 24–25.
 15. Besterling V., Bednarchik A., Khunold A., Vitkhof N. Sistema dlya krepleniya relsa i napravlyayushchaya sistema dlya ukazannoy plastiny [Rail mounting system and guide system for the specified plate]. Patent RF, no. 2541558, 2015.
 16. Braun T.P., et al. Klemma zheleznodorozhnogo relsovogo skrepleniya. Krepezhnoe prisposoblenie dlya uderzhaniya klemmy. Kombinatsiya krepezhnogo prisposobleniya i klemmy. Uzel zheleznodorozhnogo relsa, krepezhnogo prisposobleniya i  klemmy [Terminal rail fastenings. Fastening device to hold the terminals. Combination of fastenings and terminals. Rail, fastening device and terminal joint]. Patent RF, no. 2125626, 1999.
 17. Koks S.J., et al. Prizhimnaya klemma i ustroystvo dlya zheleznogorozhnogo relsovogo skrepleniya [Pressure terminal and device for rail fastening]. Patent RF, no. 2155837, 2000.