Smart Search Title of the article

METAL SCIENCE ASPECTS OF THE INFLUENCE OF DISPERSION NITRIDE HARDENING ON THE STRUCTURE OF HYPOEUTECTOID AND EUTECTOID CARBON STEELS

Authors

SHIPITSYN Sergey Ya., D. Sc. in Eng., Head of the Laboratory, Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZHORNIK Viktor I., D. Sc. in Eng., Assoc. Prof., Head of the Department of Technologies of Mechanical Engineering and Metallurgy — Head of the Laboratory of Nanostructured and Superhard Materials, Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISAEVA Lyudmila E., Ph. D. in Chem., Associate Professor of the Department of Theory of Metallurgical Processes and Chemistry, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KUCHERENKO Pavel N., Junior Researcher, Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LIHOVEY Dmitry I., Junior Researcher, Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section MATERIALS SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING
Year 2020 Issue 2 Pages 63–73
Type of article RAR Index UDK 621.78:669.14 Index BBK  
Abstract The article presents the results of metal science research on the influence of nitrogen and vanadium microalloying of carbon steels with a carbon content of 0.5–0.8 wt.% on the thermodynamic and thermokinetic parameters of the phase redistribution of nitrogen and vanadium, as well as the formation of ferrite-pearlite, bainite and martensite structures and their transformation during high tempering. It was shown that the dispersion of the structure formed during cooling after austenitization, as well as the decrease of the growth rate and coagulation of cementite particles are the result of dispersion of the pearlite, bainite and martensite tempering structures. The positive effect of the dispersion of structures of all levels on the improvement of the mechanical properties (yield point, impact toughness, wear resistance under sliding and rolling friction, etc.) of the steel modified by nitrogen and vanadium microalloying is noted. That provides good prospects for the effective use of steels with dispersion nitride hardening for the production of railway wheels and rails.
Keywords

carbon steels, alloying, dispersion nitride hardening, ferrite-pearlite, bainite and martensite structures, austenitization, tempering, phase transformations, railway wheels and rails

  You can access full text version of the article.
Bibliography
 1. Tylkin M.A. Spravochnik termista [Handbook of a heat-treater]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1981. 648 p.
 2. Getmanova M.E., Grinshpon A.S., Sukhov A.V., Filippov G.A., Yandimirov A.A. Vliyanie neodnorodnosti struktury i nemetallicheskikh vklyucheniy na vyazkost razrusheniya kolesnoy stali [Influence of structure heterogeneity and nonmetallic inclusions upon destruction toughness of wheel steel]. Stal [Steel], 2007, no. 9, pp. 96–99.
 3. Ostash O.P., Andreiko I.M., Kulyk V.V., Uzlov I.H., Babachenko O.I. Vtomnadovgovichnist staley zaliznichnikh kolis [Fatigue life of railway wheel steels]. Fiziko-khimichna mekhanika materialiv [Physicochemical mechanics of materials], 2007, no. 3, pp. 93–102.
 4. Babaskin Yu.Z., Shipitsyn S.Ya., Kirchu I.F. Konstruktsionnye i spetsialnye stali s nitridnoy fazoy [Structural and special steels with nitride phase]. Kiev, Naukovaya dumka Publ., 2005. 371 p.
 5. Lev I.E., Pokidyshev V.V., Lazarev B.G. Analiz azotsoderzhashchikh soedineniy v splavakh zheleza [Analysis of nitrogen-containing compounds in iron alloys]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1997. 120 p.
 6. Stepin V.V., Kurbatova V.I., Fedorova N.D., Stashkova N.V. Opredelenie malykh kontsentratsiy komponentov v materialakh chernoy metallurgii. Spravochnik [Determination of small concentrations of components in ferrous metallurgy materials. Handbook]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1987. 256 p.
 7. Shipitsyn S.Ya., Stepanova T.V., Zolotar N.Ya., Lev I.E., Isaeva L.E. Pererozpodil azotu ta vanadiyu pri austenizatsii stali z nitridnim zmitsnennem dlya zaliznichnikh kolis [Redistribution of nitrogen and vanadium in austenizating nitride strengthened steel for rail wheels]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv [Metal science and treatment of metals], 2014, no. 2, pp. 8–13.
 8. Goldshteyn M.I., Gerasev M.A. Rastvorenie karbidnykh i nitridnykh faz v stalyakh [Dissolution of carbide and nitride phases in steels]. 1979. 120 p.
 9. Goldshteyn M.I., Farber V.M. Dispersionnoe uprochnenie stali [Dispersion hardening of steel]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1979. 208 p.
 10. Kurdyumov G.V., Utevskiy L.M., Entin R.I. Prevrashcheniya v zheleze i stali [Transformations in iron and steel]. Moscow, Nauka Publ., 1977. 238 p.
 11. Blanter M.E. Teoriya termicheskoy obrabotki [Theory of heat treatment]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1972. 328 p.
 12. Babaskin Yu.Z., Shipitsyn S.Ya., Aftandilyants E.G. Ekonomnoe legirovanie stali [Lean alloying of steels]. Kiev, Naukovaya dumka Publ., 1987. 184 p.
 13. Haundros E.D. Grain boundary segregation. The current situation and future requirements. Journal of Physics, 1975, vol. 36, no. 10, pp. 117–134.
 14. Utevskiy L.M. Otpusknaya khrupkost [Tempering embrittlement]. Moscow, Metallurgizdat Publ., 1961. 191 p.
 15. Coats D.I., Henry A. The effect of dispersed nitrides on the oxidation of ferritic alloys. Corrosion Science, 1982, vol. 22, no. 10, pp. 973–989.
 16. Wada M., Fukase S., Nishikawa O. Role of carbides in the grain boundary segregation of phosphorus in 2,25 Cr – 1 Mo steel. Scripta Materialia, 1982, vol. 16, no. 12, pp. 1373–1378.
 17. Bokshteyn S.Z., Bokshteyn B.S. Struktura i diffuziya [Structure and diffusion]. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka stali [Metallurgy and heat treatment of steel], 1983, vol. 2, pp. 63–65.
 18. Gubenko S.I. Diffuzionnoe vzaimodeystvie nemetallicheskikh vklyucheniy i stalnoy matritsy pri nagreve i goryachey deformatsii [Diffusion interaction of nonmetallic inclusions and steel matrix during heating and hot deformation]. Progressivnye metody termicheskogo uprochneniya v traktornom i selskokhozyaystvennom mashinostroenii [Advanced methods of thermal hardening in tractor and agricultural machinery], 1983, pp. 82–87.
 19. Franzoni U., Sturlese S., Goretzki H. Effetti della segregazione sulla cavizione intergranulare da scorrimento e sul comportamento a rottura nell acciaio 21/4 Cr – 1 Mo. Bollettino tecnico Finsider, 1983, no. 398, pp. 165–168.
 20. Ibragimov Sh.Sh., Ilin A.M., Zashkvara V.V. Izuchenie segregatsii primesey vnedreniya na poverkhnosti razrusheniya stali 12Kh18N10T metodom elektronnoy Ozhe-spektroskopii [Study of the segregation of impurity embedding on the fracture surface of steel 12Kh18N10T by Auger electron spectroscopy]. Poversknost: Fizika. Khimiya. Mekhanika [Surface: Physics. Chemistry. Mechanics], 1984, no. 1, pp. 66–68.
 21. Ekobori T. Fizika i mekhanika razrusheniya i prochnosti tverdykh tel [Physics and mechanics of fracture and strength of solids]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1971. 264 p.
 22. Sean M.H. Intergranular segregation phenomena studied by AES. Journal de microscopie et de spectroscopie électroniques, 1983, vol. 8, no. 3, pp. 177–181.
 23. Suruki S., Obata M., Abiko K., Kimura H. Effect of Carbon on the Grain Boundary Segregation of Phosphorus in iron. Scripta Materialia, 1983, vol. 17, no. 11, pp. 1325–1328.
 24. Shipitsyn S.Ya., Ostash O.P., Kulik V.V., Kirchu I.F., Novitskiy V.G. Novaya stal dlya zheleznodorozhnykh koles s povyshennym resursom [New steel for railway wheels with increased service life]. Metall i lite Ukrainy [Metal and casting in Ukraine], 2018, no. 5–6, pp. 52–59.