Smart Search Title of the article

MODEL REPRESENTATIONS OF THE PROCESS OF STRUCTURE FORMATION OF POLYCRYSTALLINE SUPERHARD MATERIAL WITH A BIMODAL STRUCTURE BASED ON MODIFIED DIAMOND POWDERS

Authors

ZHORNIK Victor I., D. Sc. in Eng., Assoc. Prof., Deputy Head of the Department of Technologies of Mechanical Engineering and Metallurgy – Head of the Laboratory of Nanostructured and Superhard Materials, Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PARNITSKY Alexander M., Junior Researcher of the Laboratory of Nanostructured and Superhard Materials, Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SENYUT Vladimir T., Ph. D. in Eng., Leading Researcher of the Laboratory of Nanostructured and Superhard Materials, Joint Institute of Mechanical Engineering of the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section TECHNOLOGICAL MECHANICS
Year 2018 Issue 3 Pages 83–91
Type of article RAR Index UDK 621.762:621.921.34 Index BBK  
Abstract

A physical model of the process of structure formation of a polycrystalline superhard material is presented with a  bimodal structure based on diamond micro- and nanopowders after their preliminary modification by carbide-forming elements. Proposed model representations of the processes of structure formation in diamond compacts make it possible to understand the mechanism of formation of their internal structure and forecast the level of the provided physical and mechanical properties. It is shown that during the thermobaric sintering of diamond powders modified by silicon and boron, a high-density superhard polycrystalline material is formed, which consists of grains of diamond micropowder, along the edges of which a binder is formed on the basis of boron and silicon carbides and is hardened with nanodiamond particles.

Keywords

physical model, diamond micro- and nanopowders, modification, thermobaric treatment, bimodal structure

  You can access full text version of the article.
Bibliography
 • Kovalevskiy V.N., Gordeev S.K., Korchagina S.B., Fomikhina I.V., Zhuk A.E. Strukturoobrazovanie karbidokremnievoy matritsy v kompozitsii almaz – karbid kremniya [Structurization of a carbide-silicon matrix in a diamond-silicon carbide composition]. Ogneupory i tekhnicheskaya keramika [Refractories and technical ceramics], 2005, no. 5, pp. 8–14.
 • Ageev O.A., Belyaev A.E., Boltovets N.S., Kiselev V.S., Konakova R.V., Lebedev A.A., Milenin V.V., Okhrimenko O.B., Polyakov V.V., Svetlichnyy A.M., Cherednichenko  D.I. Karbid kremniya: tekhnologiya, svoystva, primeneniye [Silicon carbide: technology, properties, application]. Kharkov, ISMA Publ., 2010. 532 p.
 • Vityaz P.A., Senyut V.T., Kheyfets M.L., Moskalenko  A.N., Zakorzhevskiy V.V. Proizvodstvo nanostrukturnykh instrumentalnykh materialov na osnove kubicheskogo nitrida bora [Manufacture of nanostructured tool materials based on cubic boron nitride]. Vіsnik Zhitomirskogo derzhavnogo tekhno-logіchnogo unіversitetu. Serіya: Tekhnіchnі nauki [Zhytomyr Ivan Franko state university journal. Series: Technical sciences], 2017, no. 2(80), pp. 34–38.
 • Vityaz P.A., Ilyushchenko A.F., Zhornik V.I. Nanoalmazy detonatsionnogo sinteza: poluchenie i primenenie [Nanodiamonds of detonation synthesis: production and application]. Minsk, Belaruskaya navuka Publ, 2013. 381 p.
 • Vityaz P.A., Senyut V.T., Zhornik V.I., Parnitskiy A.M., Gamzeleva T.V. Strukturnye osobennosti almaznykh poroshkov posle poverkhnostnogo modifitsirovaniya aktivatorami spekaniya [Structural features of diamond powders after surface modification by sintering activators]. Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta [Vestnik of Vitebsk State Technological University], 2016, no. 1(30), pp.   62–73.
 • Methodological recommendations MR 232-87. Raschety i  ispytaniya na prochnost. Metody mekhanicheskikh ispytaniy materialov. Opredelenie kharakteristik treshchinostoykosti (vyazkosti razrusheniya) sverkhtverdykh materialov, tverdykh splavov, instrumentalnykh i konstruktsionnykh keramik pri staticheskom nagruzhenii [Calculations and strength tests. Methods of mechanical testing of materials. Determination of fracture resistance (fracture toughness) characteristics of superhard materials, hard alloys, tool and structural ceramics under static loading]. Moscow, Russian Research Institute of Standardization and Certification in Mechanical Engineering Publ., 1987. 33 p.
 • Senyut V.T., Rzhetskiy V.A., Parnitskiy A.M. Sverkhtverdyy kompozitsionnyy material na osnove almazov posle modifitsirovaniya kremniem [A superhard composite based on diamond after silicon modification]. Sovremennye problemy proizvodstva i remonta v promyshlennosti i na transporte: materialy 14 Mezhdunarodnogo nauchno-tekhnicheskogo seminara [Proc. 14th International Scientific and Technical Seminar “Modern problems of production and repair in industry and transport”]. Svaliava, Kiev, 2014, pp. 210–212.
 • Senyut V.T., Valkovich I.V., Parnitskiy A.M., Markova L.V., Gamzeleva T.V. Poluchenie kompozitov na osnove almaznogo mikroporoshka, modifitsirovannogo Si [The preparation of composites based on a diamond micropowder modified
  with  Si]. Novye materialy i tekhnologii: poroshkovaya metallurgiya, kompozitsionnye materialy, zashchitnye pokrytiya, svarka: materialy 11 Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. [Proc. 11th International Scientific and Technical Conference “New materials and technologies: powder metallurgy, composite materials, protective coatings, welding”]. Minsk, 2014, pp. 263–264.
 • Parnitskiy A.M., Zhornik V.I., Senyut V.T. Matematicheskoe modelirovanie tekhnologicheskogo protsessa sinteza almaznykh PSHM instrumentalnogo naznacheniya [Mathematical modeling of PSHM diamond synthesis technological process for tool purpose]. Mekhanika mashin. mekhanizmov i materialov [Mechanics of machines, mechanisms and materials], 2017, no. 2(39), pp. 73–78.
 • Senyut V.T., Vityaz P.A., Valkovich I.V., Parnitskiy A.M., Rzhetskiy V.A. Sintez kompozitsionnykh materialov na osnove nanoalmazov, modifitsirovannykh kremniem [Synthesis of composite materials based on nanodiamonds modified with silicon]. Uglerod: fundamentalnye problemy nauki, materialovedenie, tekhnologiya: tezisy 11 Mezhdunar. konf. [Proc. 11th International Conference “Carbon: fundamental science problems, materials science, technology”]. Troitsk, Moskva, 2018, pp. 414–416.
 • Vityaz P.A. Sostoyanie i perspektivy ispolzovaniya nanoalmazov detonatsionnogo sinteza v Belorussii [State and prospects of using detonation synthesis nanodiamonds in Belarussia]. Fizika tverdogo tela [Physics of the Solid State], 2004, vol. 46, no. 4, pp. 591–595.
 • Vityaz P.A., Gritsuk V.D., Senyut V.T. Sintez i primenenie sverkhtverdykh materialov [Synthesis and application of superhard materials]. Minsk, Beloruskaya navuka Publ., 2005. 359 p.
 • Parnitskiy A.M. Osobennosti polucheniya polikristallicheskikh sverkhtverdykh materialov na osnove nano- i mikroporoshkov almaza i kubicheskogo nitrida bora v usloviyakh vysokikh davleniy i temperatur [Features of the preparation of polycrystalline superhard materials based on nano- and micropowders of diamond and cubic boron nitride under high pressure and temperature conditions]. Molodezh v nauke – 2014: pril. k zhurn. “Vestsi Natsyyanalnay akademіі navuk Belarusі”. Seriya fiziko-matematicheskikh nauk [Youth in science – 2014. Appendix of the journal “Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus”. Physics and Mathematics Series]. Minsk, 2015, no. 2, pp. 36–42.
 • Senyut V.T., Zhornik V.I., Valkovich I.V., Parnitskiy A.M., Rzhetskiy V.A., Markova L.V., Gamzeleva T.V. Izuchenie morfologii poverkhnosti nano- i mikroporoshkov almaza posle ikh modifitsirovaniya karbidoobrazuyushchimi elementami [The study of the morphology of the surface of nano- and micropowders of diamond after their modification with carbide-forming elements]. Nanostrukturnye materialy – 2016: Belarus–Rossiya–Ukraina: materialy V Mezhdunar. nauch. konf. [Proc. 5th International Scientific Conference “Nano-structured materials – 2016: Belarus–Russia–Ukraine”]. Minsk, 2016, pp. 101–103.
 • Dolmatov V.Yu. Detonatsionnye nanoalmazy. Poluchenie, svoystva, primenenie [Detonation nanodiamonds. Obtaining, properties, application]. Saint-Petersburg, Professional Publ, 2011. 536 p.
 • Parnitskiy A.M. Sverkhtverdyy kompozitsionnyy material poluchennyy metodom termobaricheskogo spekaniya na osnove modifitsirovannykh nano- i mikroporoshkov almaza [A superhard composite material obtained by thermobaric sintering on the basis of modified nano- and micropowders of diamond]. Novye materialy i tekhnologii: poroshkovaya metallurgiya, kompozitsionnye materialy, zashchitnye pokrytiya, svarka: materialy 13 mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. [Proc. 13th International Scientific and Technical Conference “New materials and technologies: powder metallurgy, composite materials, protective coatings, welding”]. Minsk, 2018, pp. 242–245.