Smart Search Title of the article FORMATION OF AN ALGORITHM FOR REGULATION OF RELIABILITY INDICATORS OF TECHNICAL SYSTEMS
Authors

SHCHURIN Konstantin V., D. Sc. in Eng., Prof., Professor of the Department of Mechanics of Materials and Machine Parts, Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TARASENKO Viktor E., Ph. D. in Eng., Assoc. Prof., Head of the Department of Technologies and Organization of Technical Service, Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EDNACH Valery N., Ph. D. in Eng., Assoc. Prof., Head of the Department of Mechanics of Materials and Machine Parts, Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section DYNAMICS, DURABILITY OF VEHICLES AND STRUCTURES
Year 2024
Issue 1(66)
Pages 15–22
Type of article RAR
Index UDK 629.017:621.03
DOI https://doi.org/10.46864/1995-0470-2024-1-66-15-22
Abstract Based on the analysis of the main factors influencing the reliability indicators of technical systems and ensuring their regulated performance, dependencies were formed to determine the extremum of economic efficiency indicators at a normalized value of the probability of failure-free operation. Based on an analysis of design, production and operation conditions, the parameters of the objective function were determined, including for restored objects. Regulation of reliability indicators was presented as a solution to a multifactor optimization problem. The problem of distributing requirements for the reliability of a complex technical system, consisting of statistically independent indicators of subsystems, was formulated as a conditional optimization problem. In relation to the regulation of reliability indicators and criteria for failures and limit states, factors were grouped according to the characteristics and internal indicators of the object of general classification characteristics, their stratification and ranking. The structure and procedure for preparing initial data was formed.
Keywords reliability, system, machine, indicator, failure, factor, regulation, optimization, function, requirement
  You can access full text version of the article.
Bibliography
 1. Shchurin K.V. Nadezhnost mobilnykh mashin [Reliability of mobile machines]. Orenburg, GOU OGU Publ., 2010. 585 p. (in Russ.).
 2. Shchurin K.V., Tarasenko V.E. Korrektirovanie periodichnosti operatsiy tekhnicheskogo servisa mobilnykh mashin s uchetom zhestkosti klimata [Correcting the frequency of operations of technical service for mobile machines taking into account the climate rigidity]. Mechanics of machines, mechanisms and materials, 2023, no. 2(63), pp. 14–24. DOI: https://doi.org/10.46864/1995-0470-2023-2-63-14-24 (in Russ.).
 3. Panov A.N. Metodologiya risk-orientirovannogo proektirovaniya dlya obespecheniya konkurentosposobnosti v mirovom mashinostroenii [Risk-based design methodology for ensuring competitiveness in the global mechanical engineering]. Mechanics of machines, mechanisms and materials, 2023, no. 2(63), pp. 5–13. DOI: https://doi.org/10.46864/1995-0470-2023-2-63-5-13 (in Russ.).
 4. Shchurin K.V., Volkova E.K. Planirovanie i organizatsiya eksperimenta [Planning and organization of an experiment]. Saint Petersburg, Lan Publ., 2022. 336 p. (in Russ.).
 5. Rassokha V.I. Povyshenie effektivnosti ekspluatatsii avtomobilnogo transporta na osnove razrabotannykh nauchno-tekhnicheskikh, tekhnologicheskikh i upravlencheskikh resheniy. Avtoref. diss. dokt. tekhn. nauk [Increasing the efficiency of operation of road transport based on developed scientific, technical, technological and management solutions. Extended abstract of D. Sc. thesis]. Orenburg, 2010. 34 p. (in Russ.).
 6. Polovko A.M., Gurov S.V. Osnovy teorii nadezhnosti [Fundamentals of reliability theory]. Saint Petersburg, BKhV-Peterburg Publ., 2006. 704 p. (in Russ.).
 7. Apsin V.P., Dekhterinskiy L.V., Norkin S.B., Prikhodko V.M. Modelirovanie protsessov vosstanovleniya mashin [Modeling of machine restoration processes]. Moscow, Transport Publ., 1996. 312 p. (in Russ.).
 8. Zhivotkevich I.N., Smirnov A.P. Nadezhnost tekhnicheskikh izdeliy [Reliability of technical products]. Moscow, Olita Publ., 2003. 473 p. (in Russ.).
 9. Ustich P.A., Karpychev V.A., Ovechnikov M.N. Nadezhnost relsovogo netyagovogo podvizhnogo sostava [Reliability of rail non-traction rolling stock]. Moscow, Variant Publ., 1999. 411 p. (in Russ.).
 10. Chetvergov V.A., Puzankov A.D. Nadezhnost lokomotivov [Reliability of locomotives]. Moscow, Marshrut Publ., 2003. 413 p. (in Russ.).
 11. Pronikov A.S. Parametricheskaya nadezhnost mashin [Parametric reliability of machines]. Moscow, Moskovskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet im. N.E. Baumana Publ., 2002. 559 p. (in Russ.).
 12. Tarasenko V.E., Miklush V.P., Zheshko A.A. Nadezhnost tekhnicheskikh sistem [Reliability of technical systems]. Minsk, Belorusskiy gosudarstvennyy agrarnyy tekhnicheskiy universitet Publ., 2015. 200 p. (in Russ.).
 13. Tarasenko V.E., et al. Nadezhnost tekhnicheskikh sistem i tekhnogennyy risk [Reliability of technical systems and man-made risk]. Minsk, Belorusskiy gosudarstvennyy agrarnyy tekhnicheskiy universitet Publ., 2023. 72 p. (in Russ.).
 14. Shchurin K.V. Osnovy teorii nadezhnosti mobilnykh mashin [Fundamentals of the theory of reliability of mobile machines]. Moscow, Moskovskiy gosudarstvennyy universitet lesa Publ., 2004. 215 p. (in Russ.).
 15. Bolotin V.V. Prognozirovanie resursa mashin i konstruktsiy [Forecasting the service life of machines and structures]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1984. 312 p. (in Russ.).