Title of the article OVERVIEW AND CLASSIFICATION OF COPYING SYSTEMS OF FIELD SURFACE IN DESIGNS OF HARVESTING AGRICULTURAL MACHINES
Authors

JASAU Dzmitry V., Leading Design Engineer – Head of the Sector of Design and Research Department of Dynamics, Durability, Analytical Reliability, Scientific and Technical Centre of Combine Harvesters Manufacturing OJSC “Gomselmash”, Gomel, Republic of Belarus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section GENERAL ISSUES OF MECHANICS
Year 2023
Issue 4(65)
Pages 5–15
Type of article RAR
Index UDK 631.35, 681.52
DOI https://doi.org/10.46864/1995-0470-2023-4-65-5-15
Abstract The article presents the description, principle of operation and formulates basic function of copying systems of field surface of harvesting agricultural machines. The review of existing counterbalancing mechanisms and copying systems of field surface used in the designs of harvesting agricultural machines is made, their advantages and disadvantages are highlighted. According to the results of the review of designs of various copying systems, the classification of these systems is proposed, and the structural relationship is described, which makes it possible to characterize various designs of copying systems in a general way.
Keywords counterbalancing mechanism, copying system, pneumohydraulic accumulator, spring, lever mechanism, agricultural machine
  You can access full text version of the article.
Bibliography
 1. Dolgov I.A. Uborochnye selskokhozyaystvennye mashiny (konstruktsiya, teoriya, raschet) [Harvesting agricultural machines (construction, theory, calculation)]. Rostov-on-Don, ITs DGTU Publ., 2003. 707 p. (in Russ.).
 2. Ustinov A.N. Zernouborochnye mashiny [Grain harvesters]. Moscow, Akademiya Publ., 2003. 128 p. (in Russ.).
 3. Laryushin N.P. Selskokhozyaystvennye mashiny (razdel “Zernouborochnye kombayny”) [Agricultural machines (section “Combine harvesters”)]. Penza, RIO PGSKhA Publ., 2011. 243 p. (in Russ.).
 4. Ozherelev V.N. Sovremennye zernouborochnye kombayny [Modern combine harvesters]. Moscow, Kolos Publ., 2009. 175 p. (in Russ.).
 5. Kotov A.V., Chuprynin Yu.V. Primenenie vektornogo analiza pri proektirovanii rychazhnykh mekhanizmov [Application of vector analysis in the design of lever mechanisms]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Nauchno-tekhnicheskiy progress v selskokhozyaystvennom proizvodstve” [Proc. International scientific and practical conference “Scientific and technological progress in agricultural production”]. Minsk, 2007, vol. 2, pp. 32–37 (in Russ.).
 6. Jasov D.V., Konyavskiy A.D., Shantyko A.S., Chuprynin Yu.V. Matematicheskaya model mekhanizma uravnoveshivaniya i podema kosilki-plyushchilki rotatsionnoy [Mathematical model of themechanism
  for balancing and lifting the rotary windrower]. Aktualnye voprosy mashinovedeniya, 2020, iss. 9, pp. 27–30 (in Russ.).
 7. Jasov D.V. Optimizatsiya parametrov mekhanizmov podema i uravnoveshivaniya adaptera kosilki samokhodnoy [Optimization of parameters of lifting and balancing mechanisms of the adapter of the self-propelled mower]. Tezisy dokladov 3-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Innovatsionnye tekhnologii v agropromyshlennom komplekse — segodnya i zavtra” [Abstracts of papers of the 3rd International scientific and practical conference “Innovative technologies in the agro-industrial complex — today and tomorrow”]. Gomel, 2019, pp. 83–84 (in Russ.).
 8. Rekhlitski O.V., Chuprynin Yu.V. Matematicheskoe opisanie sistemy uravnoveshivaniya adapterov mobilnoy kormouborochnoy mashiny s primeneniem pnevmogidroakkumulyatora [A mathematical formulation of mobile forage harvester adapters balance system with hydropneumatic accumulator application]. Mechanics of machines, mechanisms and materials, 2014, no. 1(26), pp. 40–48 (in Russ.).
 9. Khropakov D.I., Jasov D.V., Podrez V.V. Matematicheskoe modelirovanie gidromekhanicheskoy sistemy kopirovaniya kormouborochnogo kombayna [Mathematical modeling of the hydromechanical copying system of a forage harvester]. Tezisy dokladov 3-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Innovatsionnye tekhnologii v agropromyshlennom komplekse — segodnya i zavtra” [Abstracts of papers 3rd International scientific and practical conference “Innovative technologies in the agro-industrial complex — today and tomorrow”]. Gomel, 2019, pp. 81–82 (in Russ.).
 10. Strok E.Ya., Belchik L.D., Ananchikov A.A., Aleksandrova T.L. Postroenie aktivnoy sistemy kontaktnogo kopirovaniya relefa polya [Building active contact system of field relief copying]. Aktualnye voprosy mashinovedeniya, 2018, iss. 7, pp. 115–120 (in Russ.).
 11. Strok Ye.Ya., Belchik L.D., Vaschula A.V., Zakharov A.V. Beskontaktnoe kopirovanie relefa poverkhnosti polya rabochimi organami selkhozmashin s ispolzovaniem akusticheskikh metodov [Non-contact copying of the field surface topography by agricultural machinery tools with the use of acoustic methods]. Tractors and agricultural machinery, 2012, vol. 79, no. 6, pp. 35–40. DOI: https://doi.org/10.17816/0321-4443-69391 (in Russ.).
 12. Savchuk S.V. Povyshenie kachestva funktsionirovaniya elektrogidravlicheskogo privoda rabochikh organov mobilnykh mashin pri beskontaktnom kopirovanii relefa poverkhnosti. Avtoref. diss. kand. tekhn. nauk [Improving the quality of functioning of the electrohydraulic drive of the working bodies of mobile machines with contactless copying of the surface relief. Extended Abstract of Ph. D. Thesis]. Minsk, 2019. 23 p. (in Russ.).
 13. Byshov N.V., Gorokhova M.N., Byshov D.N., Zagorodniy O.S., Gorokhov A.A. Kopirovanie relefa pochvy bez mekhanicheskogo kontakta pri udalenii kartofelnoy botvy [Contactless method of copying the relief of the soil when you delete a potato haulm]. Scientific journal of KubSAU, 2013, no. 90(06). Available at: http://ej.kubagro.ru/2013/06/pdf/19.pdf (in Russ.).
 14. Kandelya M.V., Shilko P.A., Fathullin R.R. Ustroystvo dlya avtomaticheskogo kopirovaniya relefa polya zhatkoy [The device for automatic contour following the header field]. Vestnik Priamurskogo gosudarstvennogo universiteta im. Sholom-Aleykhema, 2016, no. 1(22), pp. 18–24 (in Russ.).
 15. Podrez V.V., Volkov I.V., Shish N.V. Gidravlicheskiy privod podemnogo ustroystva uborochnogo modulya selskokhozyaystvennoy mashiny [Hydraulic drive of the lifting device of the harvesting module of the agricultural machine]. Patent BY, no. 22334, 2018 (in Russ.).
 16. Shindelov A.V. Vliyanie vzaimnogo polozheniya zhatki i naklonnoy kamery na tekhnologicheskiy protsess raboty zernouborochnogo kombayna. Avtoref. diss. kand. tekhn. nauk [Influence of the relative position of the harvester and the inclined chamber on the technological process of the combine harvester. Abstract of Ph. D. Thesis]. Novosibirsk, 1999. 15 p. (in Russ.).
 17. Kandelya M.V., et al. Ustroystvo dlya avtomaticheskogo kopirovaniya relefa polya zhatkoy [Device for automatic copying of the field relief with a header]. Patent RU, no. 2529576, 2014 (in Russ.).
 18. Garbald J.P., et al. Crop harvesting machine with variable header float. Patent US, no. 20200077585A1, 2020.
 19. Dunn J.T., et al. Crop machine with an electronically controlled hydraulic cylinder flotation system. Patent US, no. 10617059B2, 2020.